મંગળવાર, ઑક્ટોબર 20, 2015

કાંટા વગરના થોરનો ઇતિહાસ તો જુઓ...

કાંટા વગરના થોરનો ઇતિહાસ તો જુઓ,
લોહી સુકાયું છે એ જગા ખાસ તો જુઓ.

કાંટા વગરના થોરનો ઇતિહાસ તો જુઓ,
સાદો સરળ સચોટ છે, ઉપહાસ તો જુઓ

ચશ્માં ને આંખ ચેન્જ કરી પણ ફરક નથી?
ઓછો નથીને રૂમમાં અજવાસ તો જુઓ?

હેંગર ઉપર કરે છે જીવન બસ પસાર એ,
મેરેજ સૂટનો કોઈ વનવાસ તો જુઓ.

એને વખત નથી તો એ મળતા નથી ખરું,
મારા સમયનો દીર્ધ આ ઉપવાસ તો જુઓ.

(6 April, 2015) 


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો