રવિવાર, ઑક્ટોબર 25, 2015

કશું....

એને કરું જો બાદ તો બચતું નથી કશું,
એને ઉમેરવાથી પણ વધતું નથી કશું.

જ્વાળામુખી તો શાંત છે, મનની સપાટી પણ,
ભીતર કરી તપાસ તો ઠરતું નથી કશું.

તૂટી જવાની ટેવ જો પેધી પડી ગઈ,
વળવાનું શક્ય હોય તો વળતું નથી કશું.

ધક્કેલતા સમયને હું ઉથલાવવા મથું,
પડતી રહે સવાર બસ પડતું નથી કશું

ટહુકો કશેક થાય તો ટેબલને થાય કે,
લીલો છે થોડો ભાગ ને ઉગતું નથી કશું.
(22-25 Oct'15)


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો