સોમવાર, માર્ચ 09, 2015

કઈ કઈ સજામાં છે...

નદી, દરિયો, તપેલી, ડોલ, બોટલ જે કશામાં છે,

કહો જળ કે કહો પાણી, એ બે રીતે મજામાં છે.


બધું છોડ્યાનો એ સંતોષ ત્યારે થરથરી ઉઠશે,

ખબર જ્યારે મળે કે ત્યાગ તારો દુર્દશામાં છે.


ઘણી ઝડપે વધી ઉંમર ભલે નાની તમારી વય,

કશું સમજાય નહી લાગે સમજ મારા ગજામાં છે.


ચબરખી પ્રેમની કોરી મળે તો ફાડશો નહી,

સમજવું એય આમાં કેટલી ઊંચી દશામાં છે.


નગર જ્યારે મળે સામે મને પૂછ્યા કરે છે,

નવું ઘર, કાર, સારી જોબ - તું કઈ કઈ સજામાં છે.

December 25, 2015

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો