મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર 13, 2016

મુક્તક

સાંજ પડતામાં સહન થઈ જાય છે,
ધોધ જેવો દિ' વહન થઈ જાય છે.

કો'ક વેળા આમ બસ અપવાદમાં,
દિ' સવારે પણ દહન થઈ જાય છે.


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો