શનિવાર, ફેબ્રુઆરી 20, 2016

મુક્તક

પતંગોને ચગાવે છે,

પવન બહુ ધાડ મારે છે.


કપાયો પેચમાં જ્યારે,

તો દોરી કેમ પાડે છે?


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો